Сайтын тухай

Манай сайт нь 2013 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Манай сайтын зорилго нь найз нөхөдтэй болж, танилын хүрээгээ тэлж, чөлөөт цагаа  зөв сонирхолтой өнгөрүүлэх боломжыг танд олгоход оршино.