Facebook

Энэ 2018-10 сараас эхлэн Facebook ээр нэвтэрдэг байсан бүх бүртгэлүүдийг энгийн и-мэйл, нууц үгээр нэвтэрдэг болгож байгаа тул та доорхи хэсгийг бөглөн шинэ нууц үгээ утсандаа хүлээн авна уу. Зөвхөн манайд бүртгэлтэй утасруу SMS ээр нууц үгийг явуулна.
Facebook-д бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг:
Shinetanil.com-д бүртгүүлсэн гар утасны дугаар:
  буцах